Fulgurant Schoorsteenveger - Bûche de ramonage

€14,65
| /

NL - Het chemisch schoorsteenvegen is het reinigen van de binnenkant van schoorstenen en rookkanalen om roet en teer te verwijderen en een goede luchtcirculatie te garanderen. Bij een mechanisch schoorsteenvegen wordt de schoorsteendoorgang vrijgehouden maar worden niet alle roet-,teer- en koolresten verwijderd. Alleen een regelmatig chemisch schoorsteenvegen draagt bij tot het verwijderen van deze doordat ze droog en brokkelig gemaakt worden. Het mechanisch schoorsteenvegen wordt door de verzekeringsmaatschappijen nog steeds verplicht. Buiten bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

GEBRUIKSAANWIJZING


  • Maak een goed vuur (ongeveer een uur) om het kanaal op te warmen en gloeiende kolen te bekomen.
  • Plaats de FULGURANT Houtblok met zijn papieren omhulsel op de kolen.
  • De houtblok zal branden en zal uw installatie chemisch reinigen.

Zodra de houtblok opgebrand is mag u de kachel bijvullen . Gedurende de volgende vuren zal de aktie van de Fulgurant houtblok nog steeds werken, het roet wordt via de schoorsteen afgevoerd, en het teer verhardt, verdroogt, en valt na enkele weken in de haard.


GEBRUIKSFREQUENTIE :
  • Bij een dagelijks vuur : één FULGURANT houtblok om de maand.
  • Bij een periodiek vuur: een FULGURANT houtblok om de 2 maanden.

FR - Le ramonage chimique, c’est le nettoyage de la paroi intérieure du conduit de fumée afin d’en éliminer les suies et le goudron et d’assurer le tirage du conduit sur tout son parcours. Si le ramonage mécanique permet de vérifier le tirage de votre cheminée, il ne permet pas la destruction complète des bistres, goudrons et du calcin. Seule un ramonage chimique utilisé régulièrement, contribue à l’élimination de ces résidus en les asséchants et en les rendant plus friables. Le ramonage mécanique et néanmoins exigé par les compagnies d’assurances. Tenir hors de portée des enfants. En
cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

MODE D’EMPLOI


  • Faire un bon feu (environ une heure) pour chauffer le conduit et obtenir un lit de braises.
  • Placer la bûche de ramonage FULGURANT dans son sachet, sur les braises.
  • La bûche va brûler et effectuer le ramonage chimique de votre installation.

Dès que la combustion de la bûche est terminée, vous pouvez recharger en combustible. Durant les feux suivants, l’action de la bûche Fulgurant continue, les suies s’envolent par le tirage, le goudron se pétrifie, s’assèche et tombe quelques semaines après dans le foyer.


FRÉQUENCE D’UTILISATION :
  • Pour une flambée quotidienne : une bûche FULGURANT tous les mois.
  • Pour une flambée périodique : une bûche FULGURANT tous les 2 mois.